چاپ خبر
دبیرستان دوره اول شاهد افشار چهارشنبه, ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
اجرای طرح داناب
طرح دانش آموزی نجات آب در استان برای دومین سال در حال اجراست ما اولیا دانش آموزان و مدرسه وظیفه داریم جهت هزچه بهتر انجام شدن این طرح فرزندانمان را یاری رسانیم 
انتهای پیام/.