چاپ خبر
دبیرستان دوره اول شاهد افشار یکشنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
تغییر ساعات آموزشی دبیرستان پسرانه شاهد افشار برای سال تحصلی 98-97

زنگ های دبیرستان پسرانه شاهد افشار دوره اول سال تحصیلی  98-97

صبحگاه

8

      7:45

زنگ اول

9:25

8

تک زنگ

8:45

8:45

زنگ تفریح

9:40

     9:25

زنگ دوم

11:05

   9:40

تک زنگ

1025

10:25

زنگ تفریح

11:15

   11:05

زنگ سوم

12:40

   11:15

تک زنگ

12

12

نماز جماعت

13

     12:40

 
تغییر ساعات  آموزشی دبیرستان پسرانه شاهد افشار برای سال تحصلی 98-97
بنا به درخواست بسیاری از اولیا مبنی بر تغییر ساعات آموزشی از ساعت14 به 13 جهت بهبود کیفیت ساعات آموزش،  شورای دبیرستان در جلسه تیرماه با توجه به مجوز های مربوطه و بررسی همه راه کار های ممکن؛ نهایتا جدول ساعات کار آموزشی را برای تمام روز ها از شنبه تا پنج شنبه به صورت یکسان از  ساعت 7.45 تا13 اعلام می نماید و برنامه روز پنج شنبه نیز همانند سایر روز هاست و جنبه انتخاب یا دلخواه نیست
انتهای پیام/.